Daf

nis

Son till Hermes och en nymf, Dafnis var uppfinnaren av pastroralpoesin, och var själv en herde påSicilien.Enligt olika myter var han nymfen Pipleas eller herdinnan Chloes älskare.