Danae

Dotter till kung Akrisios av Argos och mor till Perseus med Zeus. Akrisios hade farit iväg till Delfi för att fråga oraklet om han någonsin skulle fåen son. Svaret blev att hans dotter skulle fåen son och att denne skulle döda honom. Kungen låste dåin Danae i ett kopparvalv. Zeus såg henne och blev förälskad, och kom till henne genom metallen som ett gyllne regn.
När Perseus föddes lät Danae sin amma ta hand om honom i hemlighet, men Akrisios fick reda pådetta och stängde in mor och son i en träkista, förseglade den och kastade den i havet. Kistan fångades av Diktys som drog upp den påSerifos strand. Oumlns konung förälskade sig i Danae, och skickade iväg den nu fullvuxne Perseus påolika äventyr, i hopp om att han aldrig skulle komma tillbaka. Perseus kom dock tillbaka och förvandlade kung Polydektes till sten genom att visa honom Medusas huvud, i samma ögonblicka som kungen var påväg att ta Danae med våld.

&&