Kreon

Kung av Thebe efter att Oidipus lämnat landet. Han tog sig denna rätt eftersom han var bror till Oidipus hustru Iokaste. När Oidipus yngste son Eteokles tog makten ledde hans äldre bror Polynikes en arme mot honom. Vid de sju mot Thebes slag dtupade de båda, och Kreon blev åter kung. Han hedrade Eteokles men lämnade hans bror att ruttna.Oidipus dotter Antigone begravde dåPolynikes, och begravdes levande av Kreon som ett straff. Hon hängde sig i graven, och Kreons son tog sitt liv dåhan varit Antigones älskare.Kreon figurerar ocksåi historierna om Herakles ungdon, dåhan gett honom sin dotter Megara till äkta dåHerakles besegrat Thebes fiender minyerna.

&&