Klytaimnestra

Agamemnons hustru och dotter til den spartanke kung Tyndareus och Leda, liksom den sköna Helenas syster. Med sin make hade hon tvåsöner: Orestes och Chrysothemis, och tvådöttrar: Elektra och Ifigenia.Till en början älskade hon sin man, men när han offrade Ifigenia till gudinnan Artemis svor hon att döda honom. DåAgamemnon for iväg lämnade han en sångare i palatset, och sålänge han var där och underhöll Klytaimnestra föll hon inte för Aigisthos. Dåhan tog sångaren til en öde öfick han henne dock att förälska sig i honom.När Agamemnon återvände från Troja mördade Klytaimnestra och Aigisthos honom och Kassandra, som han tagit med sig som krigsfånge.Tillsammans med Aigisthos regerade Klytaimnestra sedan i Mykene i sju år, men de dödades båda av hennes son Orestes.

&