Kimmerierna

Mytiskt folk som budde i mörkret i nordvästra Europa.