Karon

Färjekarlen som tog de döda över floden Styx till dödsrikets ingång, Hades. För att vara säker påatt han skulle ta dem brukade de levande lägga ett mynt, en obol, i den dödes mun för att betala Karon. Annars måste den dödes ande vänta påflodbanken i hundra år, påstranden Acheron. Detta gjorde ocksåatt de antika grekerna aåg begravningen som något mycket viktigt att utföra rätt.

&