Kekrops

Attikas förste kung som var till hälften orm. Han hade inga föräldrar och ansågs vara född ur jorden. Han ansågs ocksåvara den grekiska civilisationens och Athens grundare. Det var ocksåhan som introducerade skrivkonsten, begravningsriterna, äktenskapet, blodlösa offer och som hade dedicerat Athen åt Athena.Kekrops dyrkades vid Poseidons sida i det sydvästra hörnet av Erechteion påAkropolis i Athen, och hans grav ansågs ligga under samma tempel. Akropolis kallades Kekropia, och vissa folkslag uppkallades efter honom.