Kassandra

Den trojanska kung Priam och drottning Hekubas dotter. När Apollo förälskade sig i henne lovade han att ge henne siargåvan om hon besvarade hans kärlek. Kassandra vägrade, och dågjorde han såatt hon kunde se framtiden men att ingen skulle tro henne.Bland händelserna hon förutsåg var den trojanska hästen och Agamemnons död. Efter Trojas fall släpades hon ur Athenas tempel av Ajax den Lägre. Agamemnon tog med henne till Mykene, men trots hennes varningar mördades de båda av Klytaimnestra.