Kalchas

En av de största siarna, som hjälpte grekerna under det trojanska kriget genom att förtälja för dem vad gudarna önskade och vilket humör de var på. Det var han som sade till Agamemnon att han måste offra sin dotter Ifigenia för att den grekiska flottan skulle kunna segla iväg, det var han som såg att kriget skulle vara i tio år, och det var han som förstod att det härjade pest i det grekiska lägret dåApollon var förargad påatt Agamemnon tillfångatagit en av hans prästinnor och gjort henne till sin älskarinna. Kalchas hade ocksåsett att Troja inte skulle besegras om inte Achilles kämpade vid grekernas sida.