id="maintext" ">

Kadmos

Son till den feniciske kung Agenor och bror till Europa. När Zeus kidnappade henne beordrade Ageonor honom att finna henne och att inte återvände förrän han gjorde det.
Kadmos lyckade inte hitta sin syster, och konsulterade oraklet i Delfi, som sade att han måste överge sitt sökande och i stället följa efter en ko och grunda en stad där den lade sig att vila. Såkom det sig att han blev Thebes grundare. Han dödade en drake nära Thebe och sådde dess tänder i jorden. Ur tänderna växte krigare och de bekämpade varandra tills endast fem återstod. Kadmos gjorde dessa fem krigare, sparti - de sådda, till anfäderna till Thebes fem adelsfamiljer.
Genom att döda draken hade Kadmos förargat dess herre, Ares, och han måste tjäna honom i åtta år för försoning. När han var färdig gifte han sig med Ares och Afrodites dotter Harmonia. Paret hade fyra döttrar: Autonoe, Ino, Semele och Agaue, och en son: Polydoros.
Kadmos ändade sina dagar i Illyrien efter en serie olyckor inträffat: och han och Harmonia förvandlade till ormar. Det var Kadmos som gav grekerna alfabetet.

&