Athena

Athena hade bokstavligen endast en fder, hennes far Zeus. Hon fdes ur hans huvud efter att Zeus klagat er en fruktansvd huvudvk. Hefaistos slog honom di skallen med en hammare, och pnade shans huvud. Ut sprang den fullvuxne Athena, kld i full rustning.
Hon kallades oftast Pallas Athena eller Parthenos, jungfrun, efter-som hon var en jungfrugudinna. Greklands huvudstad Athen och templet Parthenon var ba tillnade och uppkallade efter henne. Intressant nog sblev Parthenon tillnat en annan jungfru, Maria, efter att Grekland kristnats.
Athens viktigaste festival var Panathenaea, som hls varts fjde till gudinnans a. Enligt en myt hade Athena blivit Athens be-skyddarinna efter att en tling hlts mot Poseidon, som ocksville ha staden. Poseidon gav athenarna en kla, men den visade sig vara vdeldvattnet var salt. Athena gav dinvarna det fsta olivtret, och detta visade sig vara en mycket nyttigare ga. Detta gjorde henne till vinnaren, och staden blev hennes. Po Akropolis stod ursprungligen en trtaty av Athena, xoanon, som kldes av stadens kvinnor.
Athena var en krigsgudinna, men inte psamma st som Ares. Hon var ocksvishetens gudinna, och var dfstrategins och taktikens gudinna. Hon beskyddade ocksster, industrier, jord-bruket, spinnandet och vandet, liksom konsten och hantverken. Athena hade ocksgivit mycket till mskligheten: plogen, flten, vagnen, skeppsbyggandet, djurtjandet och skomakandet. Pst och vis kan hon betraktas som civilisationes grundare.
Gudinnan avbildades alltid i krigsrustning, och phennes skd syntes gorgonen Medusa. Ugglan var hennes symbol, och Akropolis sades vara fullt av ugglor i det antika Athen.I den romerska mytologin kallades Athena Minerva.