Ate

De förhastade handlingarna och deras konsekvensers gudinna. Hennes mor var Eris och Zeus var hennes far. Ate låg bakom grälen mellan Agamemnon och Achilles. Hon utvisades till sist från himmelen efter att hon fått sin far att ta en förhastad ed. Ate var också förknippad med blindhet (allegorisk), brott och skuld.


WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.