Ate

De förhastade handlingarna och deras konsekvensers gudinna. Hennes mor var Eris och Zeus var hennes far. Ate låg bakom grälen mellan Agamemnon och Achilles. Hon utvisades till sist från himmelen efter att hon fått sin far att ta en förhastad ed. Ate var ocksåförknippad med blindhet (allegorisk), brott och skuld.