Artemis

Apollons tvillingsyster, född av Leto påön Delos, Zeus var hennes far.
Förutom att vara jaktens gudinna var Artemis ocksåde unga kvinnornas beskyddare, liksom barnafödandets, skördens, naturens och månens gudinna. Hon var en jungfrugudinna, och välsignade kvinnor som höll påatt döi barnsäng genom att ge dem en snabb död.
Artemis var en av det antika Greklands populäraste gudinnor, och hon ansågs vandra omkring i skogarna, omgiven av nymferna. Hon var ocksådansens gudinna, och särskilt en kvinnornas gudinna. Gravida kvinnor brukade tillägna henne sina kläder, och innan en kvinna gifte sig brukade hon offra sina kläder till Artemis.
Hon dyrkades ocksåav unga pojkar i Sparta. De brukade genomgåett prov dåde piskades vid hennes altare. De fick inte gråta, och detta fortsatte tills de inte stod ut längre. Det var Artemis som begärde att Ifigenia skulle offras innan grekerna kunde segla iväg till Troja, men enligt vissa versioner räddade hon den unga flickan innan hon dödades.
I vissa fall var Artemis en hämndens och dödens gudinna. Det var hon som dödade Niobes döttrar med sina pilar, och hon dödade ocksåjägaren Orion, och enligt vissa versioner även Ariadne.
I romersk mytologi kallades Artemis Diana.

&

Delos>