Argos

En jätte med hundra ögon, som ocksåkallades Panoptes (allseende). Hera satte honom att vakta Zeus älskarinna Io, men Zeus skickade Hermes att döda jätten. Argos förvandlades dåtill en påfågel.Odysseus hund kallades Argos, och han var den ende som kände igen sin ägare dåhan kom tillbaka till Ithaka.Skeppsbyggaren som byggde Iasons skepp Argo hette ocksåArgos.