Ares

Den aggressiva och brutala krigsguden var son till Zeus och Hera. Han älskarinna-hustru var Afrodite, och hans följeslagare var Deimos, Fobos och Eris.Ares var blodbadets gud, i motsats till krigsgudinnan Athena, som var den visa och strategiska av de två. De tvågudarna var bittra fiender, och detta kan ses i Iliaden, där de tvåkämpar mot varandra.
Ares var Thebes gudom, men man tror att han framförallt dyrkades i Thrakien. Han gav ocksåsitt namn till den athenska domstolen Areopagen.
Bland Ares många barn fanns amazonerna, rånaren Kyknos och kund Diomedes av Thrakien.I romersk mytologi kallades Ares Mars.