Apollon

Konsternas skyddsgud, liksom siandets och ljusets (vilket pågrekiska ocksåkan översättas upplysningen) gud. Han var född påön Delos av Leto, en titans dotter, och hans far var Zeus. Ön kom att bli den heligaste av öar i det antika Grekland, och än idag står ruinerna av många antika tempel där. Hans syster var jakt-gudinnan Artemis som ocksåskyddade unga kvinnor.
Efter att han dödat den enorma ormen Python i Delfi vid Parnassos-bergen, kom platsen att tillägnas honom. Där, stod Omfalos, världens navel, enligt de antika grekerna, jordens mittpunkt. Hans orakel där besöktes av många människor, både kungar och vanligt folk. De kom för att rådfråga Pythia, Apollons prästinna, om sin framtid.
I Delfi hölls spel till Apollons ära, ursprungligen vart åttonde år, men senare vart fjärde. De Pythiska spelen var både idrotts- och musiktävlingar.
Påmånga sätt personifierade Apollon den perfekta mannen enligt antika grekiska kriterier. Han underhöll de andra gudarna genom att spela lyra, och han var ocksåen skicklig bågskytt och löpare, och han ansågs enligt vissa vara den första vinnaren i den olympiska spelen. Han skyddade unga män, och var jordbruksgud, liksom helare. Han ansågs ocksåvara den vackraste guden.

Det finns många berättelser om Apollon som en man som är hopplöst förälskad, och de kvinnor som inte besvarade hans känslor bestraffade han hårt: Kassandra förbannades såatt ingen skulle tro hennes hemska framtidsvisioner, Dafne blev ett träd för att komma undan honom, och han övergav prinsessan Kreusa av Athen och deras barn.
Apollon älskade ocksåmän. I berättelsen om den unge mannen Hyacintos dödar Apollon av misstag sin unga älskare med sin diskus, och han förvandlade dådenne till en blomma med samma namn, men gudens sorgeklagan AI AI påbladen.
Men Apollon var ocksåden som skickade pesten. Hans vrede straffade grekerna dåhan sköt sina pilar av pest i det grekiska lägret vid Troja. Som en helare lärde han människorna att vara rena, och hans är läkekonstens gud Asklepios far.
Apollon kan lätt anses vara en av de viktigaste gudarna i den antika grekiska mytologin. Hans heliga nummer var sju, och han
var kopplad till kalendern. Han associerades ocksåmed delfinen.