Andromeda

Dotter till kung Kefus och drottning Kassiopeia av Etiopen, som hade förargat Poseidon genom att hävda att hon var vackrare än nereiderna (havsnymferna). Havsguden skickade ett havsmonster som härjade i Etiopien, och ett orakel sade dåatt monstret skulle försvinna om Andromeda offrades till det. Prinsessan kedjades fast vid en klippa i havet, men räddades av Perseus som förvandlade monstret till sten efter att ha visat det Medusas huvud. Andromeda kom att bli Perseus hustru och drottning av Tiryns. Paret grundade Midia och Mykene, och deras barn var Alkaios, Elektryon och Stenelos. Perseus, Andromeda, Kassiopeia och även Kefus kom att bli stjärnkonstellationer.