Andromache

Den trojanske hjälten Hektors hustru och änka, efter att Achilles dödat honom. Med Hektor hade hon en son, Astyanax, som Achilles son Neoptolemos kom att knuffa av den trojanska muren. Efter att Troja fallit gavs hon i krigsbyte till Neoptolemos, och födde honom tre söner. Dessa söner kom att grunda det molossiska huset, senare Roms fiender genom Pyrrhus. Efeter att Andromache åter blivit änka gifte hon sig med Hektors bror kung Helenus av Epiros, en siare som också tagits som slav av Nepoptolemos.


WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.