mitologi

Ven var Aigisthos i grekisk mytologi

aegisthus

I den grekiska mytologin var Aigisthos Klytemnestras älskare och son till Thyestes och Pelopia. Thyestes, som under lång tid hade rivalitet med sin bror och kung av Mykene, Atreus, fick rådet av ett orakel att skaffa en son med sin egen dotter, Pelopia, som sedan skulle döda sin bror. Således föddes Aigisthos. Eftersom hans mamma skämdes för att hennes pappa våldtog henne, övergav hon barnet till herdar och togs senare under Atreus skydd, utan att veta barnets sanna identitet.

När Aigisthos växte upp skickade Atreus honom för att döda Thyestes med ett svärd, som hans mor hade gett honom innan hon gick. Detta svärd avslöjade Aigisthos sanna identitet för Thyestes, och de utarbetade båda en plan mot Atreus. Aigisthos återvände till sin farbror och dödade honom och tog Mykenes tron för honom och hans far. De förvisade Atreus söner, Agamemnon och Menelaos, till Sparta, där de gifte sig med Klytemnestra respektive Helen, döttrar till kung Tyndareus.

Efter bortförandet av Helen av Paris och det trojanska kriget förförde Aigisthos Klytemnestra och tillsammans dödade de Agamemnon när han återvände från Troja. Han fortsatte att härska över Mykene, men på det åttonde året hämnades Orestes, son till Agamemnon, sin fars död genom att döda honom.