Adonis

Den vackraste av unga män var son till kung Cinyras av Cypern och hans dotter Myrrha. Gudarna förvandlade Myrrha till ett träd, och Adonis föddes ur dess stam. Eftersom han var ett resultat av incest gömdes han i underjorden, och Persefone skötte om honom.

När Afrodite en dag fick se honom blev hon förälskad, och när han dödades under en vildsvinsjakt bad hon Zeus att återuppväcka honom. Zeus gick med på att föra den unga mannen tillbaka till livet, men han måste stanna i dödsriket på vintern och vara med Afrodite på sommaren. På sätt växte plantor och träd på sommaren och dog på vintern.
Adoniskulten var den första stora kulten i det antika Grekland. Det har föreslagits att Adonis ver en semitisk gud eftersom hans namn verkar vara en grekisk form av adon - herre. Myten påminner också om den babyloniska berättelsen om guden Tammuz där det istället är Ishtar som sörjer och återuppväcker honom.

Särskilt det antika grekiskorna dyrkade Adonis, och kvinnors klagan kallades ibland Adonisklagan. De så kallade Adonisträd-gårdarna bestod av blomkrukor med frön i som omgav en staty av guden. På sommaren växte fröna till blommor och på vintern vissnade de, vilket symboliserade myten. Detta gjorde också Adonis till en vegetationsgud.
På våren hölls adonisfestivaler där vilda glädjefiranden pågick, och på hösten hölls sorgeprocessioner.


WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.