Homeros
(800- eller 700-talet fKr)

Om Homeros var en verklig person eller ej omdiskuteras fortfarande. Detta kallas den "homeriska frågan" och det har föreslagits att egentligen var en en grupp människor under namnet Homeros, vilket på grekiska betyder vittne. Andra menar att han var en kvinna eller en blind man. Ingen vet säkert.

Ingen vet heller varifrån han kom, och det finns många förslag. Hur som helst så är Homeros verk en stor inspirationskälla och dessa citerades ofta i den antika världen.

Det antas att Homeros levde någon gång på 800- eller 700-talet fKr och Iliaden och Odyssen anses vara den västra civilisationens äldsta verk. Iliaden berättar historien om det trojanska kriget, och Odyssen är sagan om Odysseus hemkomst från kriget till sitt hem på Ithaka. Det tros allmänt att det faktiskt fanns många fler verk, men endast dessa två har bevarats. Homeros tillskrivs också några hymner.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.