mythologin

Ajax den lägre

Locris kung och krigare i det trojanska kriget, som begick helgonarån genom att släpa ut Kassandra ur athenatemplet där hon sökt skydd. Gudinnan fick Poseidon att straffa honom honom genom att skicka en storm och sänka hans skepp. Krigaren var stark nog att simma till en klippa, och medan han höll fast sig i den skröt han om hur havet inte kunde dränka honom. Poseidon blev dåsåarg att han klöv klippan med sin treudd och dränkte Ajax.