Xenokrates
(396-314fKr)

En av Platons elever och efterträdare, som var fattig men mycket vältalig. Han talade så väl, sades det, att en full ung man, Polemon, blev så imponerad av Xenokrates tal att han omedelbart blev nykter för resten av sitt liv, och började studera för filosofen och till sist blev hans efterträdare som Akademins rektor.

Xenokrates delade in filosofin i logik, fysik och etik, och anses också ofta vara den förste att försöka skilja sinne, kropp och själ. Han hävdade att verkligheten är en kombination av perception, kunskap och åsikter.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.