Thukydides
(ca.460-400fKr)

Thukydides anses vara en av de största historikerna i den antika världen tillsammans med Herodotos. Han försökte vara så neutral som möjligt, och han sade att det han skrev tillhörde framtiden. Vissa tycker om att kalla honom en journalist, vilket inte ligger alltför långt ifrån sanningen, eftersom han baserade sina texter på vittnens rapporter och intervjuer.

Han föddes nära Athen och var son till en aristokrat, och när han var tillräckligt gammal gick han med i armen. Han blev kommendant över den athenska flottan, men misslyckades i Amfipolis mot den spartanska armen och dess general Brasidas. han blev därför utvisad i 20 år, och det var detta som fick honom att sätta sig ned och skriva om sin tid.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.