Theofrastos
(ca. 372-287fKr)

Filosof och vetenskapsman från Lesbos, som kom att bli elev och vän till Aristotoles, och senare Lyceums rektor. Han skrev filosofiska verk liksom poesi och böcker om fysik och botanik. Han skrev också en bok om 30 olika människokaraktärer: den Taktlöse, den Girige, den Vidskeplige et.c.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.