Thales
(ca. 625-546fKr)

Filosof från Miletus i Mindre Asien som inte bara ansågs vara en av Greklands sju vise, men också tillskrivs äran av att vara filosofins grundare och den förste geometrikern.

Thales var också astronom, och han var vida berömd för att ha förutsett en solförmörkelse den 28:e Maj 585fKr. Innan Thales förklarades världen och universum mytologiskt, men med honom kom den första profana förklaringen.

Thales ansåg att allting härkom ur vattnet, och att allt till slut återvänder till detta element. Han reste också mycket, och när han var i Egypten lyckades han komma på ett sätt att beräkna pyramidernas höjd genom att mäta deras skugga. Han tyckte om att mäta avstånd i allmänhet, och han upptäckte också att en triangel som ritas inom en cirkel alltid är rätvinklig.

Många unga män kom att studera för Thales, och hans mest berömda studenter var Pythagoras och Anaximander.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.