Solon
(ca. 638-559 fKr)

Den antika grekerna ansåg att Solon var en av den sju vise männen. Han var poet, politiker och lagstiftare, och grundade den athenska demokratin.

Solon föddes i en adelsfamilj och vid 55 års ålder valdes han till arkont i Athen så att han skulle kunna avhjälpa den sociala och ekonomiska kris staden genomgick.

Som arkont skrev han en rad lagar och reformer som kallas Solons Lagar. De täckte samhällets alla aspekter: ekonomi, äktenskap, politik, brortt och straff et.c. Han stiftade till och med lagar om hur medborgarna måste delta i stadens politik: om det pågick en dispyt i Athen mellan olika partier måste varje medborgare ta parti vid en sida, annars fick han sin egendom konfiskerad.

Solon delade in Athens samhälle i fem klasser, beroende på folks årliga förmögenhet: pentakosiomedimni, medimni, hippeis, zeugotae, och thetes. Man hade olika plikter efter sin klass, och dessa inkluderade skatt och bidrag till armen. Solon introducerade areopagen, domstolen och boule - ett parlament bestående av 400 medlemmar. Detta gjorde att alla athenare deltog i samhällets affärer, även de lägre klasserna, vilket gjorde Solon illa omtyckt av aristokraterna.

Många ansåg också att han integett folket tillräckligt med makt, och all denna fientlighet fick Solon att lämna Athen i tio år. Han såg sin demokrati förvandlas till tyranni under Pisistratis, även om tyrannen behöll hans lagar. Efter att ha blivit privat medborgare igen sades Solon ha gjort många resor, och under en av dessa resor mötte han den legendariske kung Krösus.

Det var Solon som sade att ingen kan anses vara sannerligen lycklig förrän man dött - endast då kan man utvärdera sitt liv.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.