Simonides från Keos
(ca. 556-468 fKr)

Poet från Keos som levde i både Athen och Thessalien. I Athen blev han berömd för sina hyllningar av hjältar och slagen mot perserna. Hans sades ha skrivit epigram som sattes på plattor i Thermopyle i åminnelse av det stora slaget mellan grekerna och perserna. En av dem hade inskriptionen "Här stred en gång mot tre miljoner barbarer fyra tusen peloponnesiska män". Han spendera-de sina sista år vid tyrannen Hero av Syrakusas hov.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.