Skopas
(ca. 395-350fKr)

Skulptör och arkitekt från Paros. Han arbetade på mausoleet i Halikarnassos och avbildade jakten på den kalydoniska galten på östsidan. En del av byggnaden har överlevt liksom delar av ett Athens tempel i Tegea. Karaktäristiskt för Skopas statyer är deras huvuden med halvöppna munnar och djupliggande ögon. Skopas var tillsammans med Praxiteles en ledare av den attiska skolan.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.