Pythagoras
(ca. 582-500 fKr)

Trots att Pythagoras är en av de mest kända antika filosoferna och matematikerna är han endast känd genom sina lärjungars verk.

Han föddes på ön Samos, och utbildades av Thales, Anaximander och Anaximenes. Eftersom han var motståndare till Polykrates tyranni lämnade han ön och slog sig ner i Crotoa i Syditalien. Där grundade han den pythagorianska rörelsen, med mål inom områden som politik, religion och filosofi.

Pythagoras sades ha valt sina lärjungar genom att titta på dem. Pythagoreerna måste vara tysta och lydsamma, klä sig enkelt, äta mycket lite - inget kött eller bönor, som de ansåg vara besläktade med människan, och utsätta sig för självexaminerande. Deras symbol var ett pentagram med en stjärna i det.

Pythagoras hävdade också vikten av sann vänskap: en vän måste vara ens angra jag, eller på latin alter ego. Rörelsen var mycket lik en mysteriekult eller sekt, och Pythagoras undervisade läror om odödlighet och själarnas transmigration och kom själv ihåg alla sina tidigare liv, inklusive livet som Euforos, en krigare i det trojanska kriget.

Empedokles, en av Pythagoras lärjungar, hävdade att han kom ihåg ett flertal tidigare existenser, till exempel ett liv som fågel, en fisk och en buske. En dag begick lärjungen självmord genom att hoppa ner i vulkanen Etna då han var trött på sina ständiga reinkarnationer, men vulkanen kastade upp en av hans sandaler.

Pythagoras gjorde viktiga bidrag till matematiken och geometrin genom att studera nummer och utarbeta den så kallade Pythagoras sats: en rätvinklig triangels hypotenusa är den samma som de två andra sidornas kvadrater. Hans sades ha börjat ta itu med denna sats då han besökte pyramiderns som ungdom, och när han hade löst problemet tackade han gudarna genom att offta hundra oxar.

En av
Pythagoras åsikter var att allt bygger på nummer, och att den sanna verkligheten består av dem. Han upptäckte också att tonerna i musik är relativa till strängarnas längd. Den pythagoreiska astronomin var också viktig, eftersom den hävdade att jorden var rund och cirkulerade runt en central eld tillsammans med de andra planeterna. Denna rörelse skapar en musikalisk harmoni som vi är så vana vid att vi inte kan höra den.

Som person var Pythagoras beryktad som en mycket allvarlig man, och enligt traditionen var han gift med Theano. Hon var så moralisk att när hon råkade visa en bit av sin arm och en herre anmärkte att den var vacker täckte den omedelbart och svarade "den är ej offentlig".

Paret sades ha en dotter, Damo, åt vilken Pythagoras anförtrodde alla sina hemligheter som hon tog med sig i graven trots att hon var fattig.

Pythagoreerna kom att bli en politisk faktor i syditalien och i staden Amyclae tillhörde nästan alla rörelsen. Staden sades till sist ha dött eftersom invånarna vägrade skada ormar. Rörelsen skall ha förklarat krig mot staden Sybaris som var välkänd för sin lyx. Efter att de besegrat den raserades den, men snart återuppbyggdes den.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.