Pyrrho
(ca. 360-272 fKr)

Den förste skeptikern föddes i Elis och studerade filosofi för Anaxarchos. Han följde med Alexander den store på hans expedition till östern och introducerades där till de persiska magikernas läror och de indiska brahmas.

Pyrrho förnekade i princip allting, och ansåg att kunskap är omöjligt att uppnå och att man bör befria sig från åsikter, passion-er, vara lugn till sinne och själ och fullkomligen försaka världen.

För Pyrrho var liv och död samma sak och han levde i enlighet med detta: han såg sig aldrig för när han gick över en gata, om en vagn kom körande gick han ej tillbaka och han räddades ständigt av vänner och lärjungar. Trots detta levde han åtminstone till 90.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.