Protagoras
(ca. 480-411 fKr)

Filosof från Thrakien som undervisade i Athen och var vän till Perikles. Han var den förste sofisten, och undervisade grammatik, retorik liksom hur man tolkar poesi.

Protagoras ansåg att ingenting var endast gott eller ont, sant eller falskt och att människan är sin egen auktoritet. Han sade att "mäniskan är alltings mått", vilket långt senare ofta misstolkats. Vad filosofen menade var att varje människas åsikt är olika, och vad som är sant för en person kan vara falskt för en annan. Därför, menade han, finns det ingen generell eller objektiv sanning.

Enligt Platon hävdade Protagoras att straffet för ett brott utförs för att hindra att samma brott skall hända igen, och inte för att hämnas. Trots att han var en prisad lärare blev Protagoras anklagad för ateism och drunknade under sin flykt till Sicilien. Fragment av hans verk Sanningen och Om Gudarna har överlevt.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.