Philo Judaeus
(ca. 20 fKr-50 eKr)

Judisk-hellenistisk filosof från Alexandria som var utbildad i både judisk och grekisk tradition. Han menade att den judiske guden var grunden för all filosofi, och att gud var utan attribut och så högt stående över människan att medelväsen måste medla mellan de två. Dessa väsen kallade han logos, och de befann sig i den spirituella idevärlden.

WebmistressV.E.K. Sandels
All the material on this site is protected by copyright law. The texts, photographs, drawings and animations may not be copied and displayed in any way without written permission.