Perikles
(ca. 495-429 fKr)

Den förmodligen mest kände athenske statsmannen någonsin var son till armékommendanten Xanthippus som hade besegrat perserna i slaget vid Mykale år 479 fKr.

Perikles studerade hos sofisterna och musikmästaren Damon, filosofen Anaxagoras liksom Zenon av Elea. Som karaktär vann han erkännande av athenarna då han var värdig, vältalig, rakryggad och patriotisk, och hans vänner var framstående personer som Sofokles, Herodotos, Fidias, Sokrates och Protagoras.

Perikles vältalighet gav honom namnet som "den som bar åskan och blixten på sin tunga". Trots att han kom från en aristokratisk familj var han folkpartiets ledare. Hans älskarinna var den vackra och intelligenta Aspasia, som han senare kom att gifta sig med. Tillsammans var de värdpar åt olika intellektuella och deras hustrur, och höll möten i sitt hem.

Perikles styre som athensk statsman kallas "Perikles gyllene tidsålder" och han var en ivrig förespråkare för demokratin. Han ville att alla medborgare i Athen skulle ta aktiv del i politiken, och han var den förste att betala statstjänare. Rådsmedlemmarna valdes av alla athenare, och Perikles restaurerade och byggde många tempel och byggnader, såsom Parthenon på Akropolis, genom att anställa de fattigaste medborgarna.

Han utvisade den aristokratiske ledaren Cimon, och blev så Athens främste ledare i 15 år. Under Perikles blev Athen den mäktigaste av de grekiska stadstaterna, både politiskt och kulturellt med dess flotta, allierade i den Deliska ligan mot perserna, liksom med Perikles intresse av konst och litteratur.

Detta kom dock att skapa rädsla och avundsjuka bland de andra staterna, och ledde till det peloponnesiska kriget 431 f.Kr. Perikles lät alla som bodde på Attika söka skydd i Athen, men själv bötfälldes han för att missbrukat de statliga finanserna. Han omvaldes dock, men dog snart i pest efter att det överbefolkade och undernärda Athen hade drabbats av epidemin. Även hans två söner dog i denna sjukdom.

Perikles opposition hade först inte vågat attackerat mannen själv, och försökte i stället skada hans vänner. Till exempel anklagades skulptören Fidias för förskingring och Anaxagoras för hädelse.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.