Parmenides

(500-talet fKr)

Filosof, poet och den främste medlemmen av den Eleatiska skolan. Parmenides menade att våra omgivningar inte egentligen existerar, att de bara är en illusion. Därför kan inte heller någon förändring existera. Den sanna verkligheten kan inte upplevas av sinnena utan endast genom reson.

Han hävdade att den Absoluta Varelsen existerade, men att vi inte kan uppfatta denne. Han sade också att det sanna universum var en massiv sfär av tänkande i ett vilande tillstånd. En av Parmenides lärjungar var Zenon som också försvarade sin lärare genom en serie paradoxer när grekerna drev med Parmenides ideer.