Menander
(ca. 342-291 fKr)

Berömd athensk dramatist som tillhörde den Nya Komedin genren som skrev över 100 komedier. Hans pjäser handlade om mänskliga svagheter och vardagsliv, och hans teman var ofta kärleksintriger. Menander prisades vida för sin realism, och han citerades till och med av aposteln Paulus. Ett av hans mest kända citat är "den gudarna älskae dör ung". Få av Menanders verk finns bevarade.

WebmistressV.E.K. Sandels
All the material on this site is protected by copyright law. The texts, photographs, drawings and animations may not be copied and displayed in any way without written permission.