Lykurgos från Sparta
(600-talet fKr)

Spartansk lagstiftare som antingen influerades av oraklet i Delfi eller de kretensiska lagarna. Han kom att förvandla Sparta till en militärstat och gick i exil av egen vilja efter att spartanerna svurit att de ej skulle ändra hans lagar. Lykurgos åkte sedan till Kreta och begick självmord.

Hans lagasr var muntliga, och de inkluderade instruktioner om husbygge, samhället och förbud mot all lyx. Till denna dag vet vi inte om Lykurgos verkligen existerade eller ej.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.