Lykurgos från Athen
(ca. 396-325fKr)

Elev till Platon och Isokrates, Lykurgos kom att bli en lyckad ekonom, statsman och orator i Athen. Han ökade Athens rikedomar genom att omadministrera finanserna, och han lät bygga och renovera många byggnader. Han stod på Demosthenes sida i hans opposition mot Filip II av Makedonien.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.