Isokrates
(436-338fKr)

Född i Athen, son till en förmögen familj, Isokrates kom att studera både under Sokrates och Platon, som nämner honom i Phaedrus. Han var rektor vid retorikskolan på Chios under de trettio tyrannernas regim i Athen, och han återvände till staden vid 33 års ålder.

Väl tillbaka i Athen skrev han tal för advokater, och han grundade en skola för vältalighet och uppsatsskrivande. Bland has berömda studenter var Hyperides, Isaeus och Lykurgus. Hans rivaler var sofisterna.

Isokrates var övertygad att de grekiska stadsstaterna måste enas. I hans tal Panegyrikos sade han att Athen och Sparta borde förena sig mot perserna. När detta inte skedde, sökte han efter en stark ledare utifrån, och hoppades först på tyrannen Dionysios av Syrakusa. Besviken på denne regent bad Isokrates Filip II av Makedonien att ingripa. När Grekland förlorade sin självständighet och Athen förstördes av makedonerna, svalt sig Isokrates till döds vid 98 års ålder.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.