Hippokrates
(ca. 460-377 fKr)

Också kallad "Läkekonstens fader", Hippokrates föddes på ön Kos. Vi vet inte mycket om honom förutom att han sändes i exil från sitt hem, att han var en exceptionell läkare och att han dog i Larisa, där det står ett monument till hans ära.

En anekdot berättar att han var så skarpsinnig att han en dag mötte en flicka på gatan och han hälsade henne med orden "god morgon, jungfru", men då han mötte henne igen på eftermiddagen sade han "god kväll, kvinna".

Hippokrates var nästan fri från vidskepelse, och han ansåg att sjukdom kom ifrån naturen och inte gudarna. Han sade till och med att epilepsi orsakade av en blockad i hjärnan. Han var den förste läkaren som faktiskt undersökte sina patienter.

En revolutionerande aspekt som uppfanns av Hippokrates var iden om renlighet. När pesten bröt ut rekommenderade han att folk brände sina kläder och kokade vattnet innan de drack det. Det skulle ta 2000 år innan detta återupptäcktes.

Han skrev om diagnostiska metoder, dieter, hygienens vikt, hut man förebygger sjukdomar, kirurgi, kvinnosjukdomar, hur städer och hus bör konstrueras så att människans omgivningar är hälsosamma, massage et.c.

Hippokrates ansåg att hälsan är god när blod, gul galla, svart galla och flegma är i balans. När vi kräks, hostar eller svettas, till exem-pel, försöker kroppen bli av med en eller flera av dessa ämnena,

Den hippokratiska eden, som han möjligvis inte själv skrev, svärs fortfarande av nya läkare i många delar av världen. Denna ed är grunden för Världshälsoorganisationens (WHO) etik. Hippokrates introducerade också läkarens tystnadsplikt som alla läkare tillämpar idag.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.