Herodotos
(ca. 484-425fKr)

"Historiens fader" föddes i Halikarnassos (dagens Turkiet). Han utvisades från sin stad efter att han konspirerat mot det persiska styret, och begav sig till Samos.

Herodotos kom att resa till platser som Mindre Asien, Babylonien, Egypten och runti Grekland under sin livstid, och han skrev om de olika folken och kulturerna han träffade på.

Det var Herodotos som var den förste att tala om den frie mannen i väst gentemot österns slavar.

Vid 37 års ålder åkte han till Athen och vann många människors beundran. Bland dessa var Perikles och hans gode vän Sofokles.

Några år senare slog han sig ner i södra Italien, i den grekiska kolonin Thurii. Han kom att spendera resten av sitt liv arbetandes på sin "Historia", vilken beskriver den antika världens historia och civilisation.

Herodotos försökte uppnå objektivitet och försökte separera på det han ansåg vara sant och det han ansåg vara otroligt.

Han grundlade historieskrivandet genom att försöka ta moraliska lärdomar från olika händelserm och visade till exempel hur gudarna straffade de arroganta.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.