Gorgias
(ca. 485-380fKr)

Retoriker och sofist från Leontini på Sicilien. Gorgias var ambassadör i Athen under en kort tid och bosatte sig senare i staden för att undervisa retorik.

Han spelade en viktig roll i utvecklandet av den attiska prosan, och Platon använde honom i sin dialog "Gorgias". Sokrates säger där att Gorgias vackra tal endast är smicker, men trots det behandlade han honom med respekt.

Gorgias introducerade rytm i prosan, och använde vardagliga platser i sina argument. Han var nihilist och uttryckte sin filosofi på följande sätt: ingenting existerar, om någonting ändå existerar kan det inte kännas till, om något existerar och kan kännas till kan det inte uttryckas.

Han var mycket produktiv men endast en del av ett begravningstal har bevarats till eftertiden. Han skrev "Helenas enkomium" och "Palamedes apologi". Han dog i Thessalien vid 105 års ålder.
.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.