Exekias
(ca. 550-525 fKr)

Krukmakare och vasmålare som var mästare över den svartfiguriga keramiken. Hans bäst kända kvarlevande verk är han avbildning av hjältarna Ajax och Achilles som spelar tärning.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.