Euklides från Megara
(30-talet fKr)

Filosof och Sokrates lärjunge som grundade skolan i Megara.

Euklides använde Sokrates tes att kunskap är dygd, medan universum är oföränderligt och bara kan förstås genom filosofi.

Han sades ha ansett Sokrates läror så intressanta att han trots att fullt krig pågick klädde ut sig till kvinna och gick 40 kilometer till Athen varje dag för att lyssna på honom, för att sedan gå hem på samma sätt på kvällarna.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.