Dionysios den Yngre

(ca. 397-343fKr)Dionysios den Äldres son var också tyrann i Syrakusa på Sicilien. Till en början regerade han under filosofen Dions tillsyn som var regent och också Dionysios farbror.

Dion fick Platon att komma över för att göra hans brorson en filosof-kung, vilket misslyckades, och resulterade i att Dionysios utvisade Dion, som svarade med att leja en armé och besegra tyrannen.

Dionysios bosatte sig i Korinth och grundade där en skola, och han kom inte tillbaka förrän åtta år efter Dions död. Han blev åter tyrann i Syrakusa och hatades av sitt folk.

Den korinthiske generalen Timoleon tillfångatog Dionysios och utvisade honom. Timoleon grundade sedan en oligarki i Syrakusa.