Cratinus
(ca. 520-423 fKr)

Athens komediförfattare som vann komeditävlingarna vid de athenska festivalerna nio gånger, bland annat mot Aristofanes.


##################
WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.