Kleisthenes
(c.570-507 fKr)

Athensk statsman, bäst känd för att ha introducerat demokratin i staden. Han genomförde reformer i det politiska systemet genom att dela in Athen i tio deme, eller kommuner, och varje sådan hade 50 representanter i boule eller parlamentet.

Kleisthenes trodde på lika rättigheter för alla, och detta gjorde att han hade många fiender i oligarkin.


##################
WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.