Aristofanes
(c. 448 - 385)

Aristofanes måste anses vara en av de största komediförfattarna genom tiderna, och han har inspirerat många moderna författare.

Han föddes i Arthen och hans far hette Filippos. Han utbildades väl och man tror att han hade en egendom på Egina. Hans tre söner Filippos, Araros och Nikostratos var alla tre komedidiktare.

Aristofanes var konservativ, och föredrog aristokratiskt framför demokratiskt styre, och han var emot reformer och moderniteter. Han föredrog filosofi och teologi framför sofisternas nya ideer.
================
Elva av hans verk har bevarats, men man tror att han skrev över 40 pjäser. De tre första verken han skrev var under pseudonym. En var "Achamierna" (425fKr) där han ber om ett slut på kriget mot Sparta.

Det första verket han skrev under sitt riktiga namn var "Riddarna" (424fKr) som var en satir om den athenske politikern och militären Kleon. "Molnen" (423fKr) var en satir om Sokrates var ideer han ansåg vara emot statens intresse.
"Getingarna" (422 fKr) var en satir om domstolarna, "Freden" (421 fKr) var ytterligare en bön om fred med Sparta, och "Fåglarna" (414 fKr) var en satir om athenarnas förtjusning i att ligga i olika rättstvister hela tiden.
================ Ett av Aristofanes kändaste verk var Lysistrate (411 fKr) där kvinnorna går på sex-strejk för att deras män skall sluta kriga. I Thesmorphoriazusae (411 fKr) och Grodorna (405fKr) attackerade han pjästförfattaren Euripides. I Ecclesiazusae (393 fKr) kritiserade han iden att kommunen skulle äga mark, och i Plutus (388 fKr) gick han emot omdistribuerandet av rikedom i Athen.
Aristofanes verk skrevs i ett mindre strikt språk och inkluderade dialoger, körstycken, lyriska scener och mycket musik och dans. De var riktade åt en athensk publik, och därför blev de omoderna redan under antiken eftersom de också handlade om officiella personer och deras göranden.

WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.