Aristippos

Aristippos (c.435 - 360 fKr) Klasskamrat till Sokrates i Athen, Aristippus grundade hedonist skolan. Han drog en skiljelinje mellan det bästa och det värsta i livet och menade att det viktigaste var att inse vilka nöjen var goda och vilka medförde lidande. Genom gott omdöme kan man så nå det högsta goda.