Aristippos
(c.435 - 360 fKr)

Klasskamrat till Sokrates i Athen, Aristippus grundade hedonist skolan. Han drog en skiljelinje mellan det bästa och det värsta i livet och menade att det viktigaste var att inse vilka nöjen var goda och vilka medförde lidande. Genom gott omdöme kan man så nå det högsta goda.


##################
WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.