Aristarchus
(c. 310-250 fKr)

Astronom från Samos som var den förste att dra slutsatsen att jorden snurrar runt solen. Detta kostade honom nästan livet eftersom det ansågs vara förolämpande mot gudarna.

Han skapade också en metod att mäta avstånd mellan jorden, solen och månen. Metoden var i princip korrekt, men hans resultat var felaktiga på grund av bristen av exakta instrument.

Det enda verket av Aristarchus som finns kvar är "Om dimensionerna" och "Om solens och månens avstånd". Resten av hans arbete känner vi till genom Archimedes skrifter.


##################
WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.